Cân đóng bao nguyên liệu bột

Tổng quan về sản phẩm:
Cân đóng bao định lượng SDBY-F(I) hiệu Zhengchang là một loại thiết bị đóng bao định lượng chính xác, vận hành ổn định, đặc biệt thích hợp cho đóng gói nguyên liệu hóa chất.
Thông số kỹ thuật:
Hình thức cấp liệu: tra liệu nhanh hoặc chậm với xilanh kiểu trọng lượng hai hành trình
Phạm vi thích hợp: liệu hạt, liệu bột thô
Tốc độ đóng bao: 6-8 bao/ phút
Độ chính xác đóng bao bì: 0.2%
Phạm vi đóng bao: 10-50kg/bao