Cân đóng bao nhỏ SDBY-X

Tổng quan về sản phẩm:
Áp dụng cấp liệu to nhỏ, đồng thời có lắp đặt cửa tải liệu với công tắc tốc độ nhanh.
Thông số kỹ thuật:
small