Cân phối liệu máy tính

Tổng quan về sản phẩm:
Cân phối liệu máy tính dùng máy tính điều khiển công nghiệp làm nòng cốt, dùng đèn tín hiệu mà thiết bị phối liệu chuyên dùng tiếp nhận và hiển thị để đo đạc kiểm tra thiết bị truyền cảm độ chính xác cao, thông qua việc truyền tải dữ liệu giữa cổng kết nối EIA-RS232 của máy kiểm soát công nghiệp và cổng kết nối RS232 của thiết bị phối liệu, máy kiểm soát công nghiệp có thể thông qua tín hiệu trọng lượng của thiết bị truyền cảm thực hiện tra liệu nhanh, tra liệu chậm, ngừng liệu trong quá trình phối liệu, và thay đổi phối liệu vật liệu khác, có thể thực hiện phối liệu hoàn toàn tự động cho quá trình phức tạp này, có thể ứng dụng rộng rãi trong việc kiểm soát quá trình trộn phối liệu của các ngành công nghiệp như lương thực, thức ăn chăn nuôi, xi măng, hóa chất, vật liệu xây dựng, thực phẩm….
Thông số kỹ thuật:
distri