Cân phối liệu nguyên tố vi lượng SPLG-W

Tổng quan về sản phẩm:
1. Có thể đồng thời điều khiển công việc của 1 – 4 cân, trong đó cân trộn sẵn và cân phối liệu có thể khởi động dừng bất cứ lúc nào, linh hoạt tiện lợi.
2. Giao diện người máy hoàn toàn bằng tiếng Trung, hiển thị mô phỏng màu sắc, vừa xem là hiểu
3. Có thể lắp đặt, sửa đổi thời gian trộn, thời gian thêm chất vào, thông số các loại chất thêm vào dung dịch…
4. Tự động ngừng máy khi gặp sự cố, phát âm thanh cảnh báo, đồng thời thông qua màn hình hiển thị thông tin sự cố, sau khi khắc phục sẽ vận hành từ điểm bị ngưng.
5. Có thể in các loại bảng báo cáo sản xuất.
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi cân (Kg): 5,10, 25
Độ chính xác cân: trạng thái tĩnh 0.1FS%, trạng thái động 0.3FS%.