Máy quấn phim hàng hóa

Máy quấn phim hàng hóa

  • Bảo vệ sản phẩm khỏi bụi, nước, va đập
  • Gia cường
  • Phân biệt rõ
  • Giá cả cạnh tranh

Kích thước tiêu chuẩn của máy quấn phim

Download: