CEN1 Bơm dầu PLC

◆Tính năng của máy bơm dầu Bơm dầu PLC CEN1

  • Được điều khiển bởi PLC, dễ dàng kết nối với các đầu chia
  • Rơ le áp suất 1kg/cm2 NC hay NO tùy yêu cầu
  • Có đồng hồ áp suất
  • Phao báo lựu lượng dầu và báo tín hiệu
Ứng dụng của máy bơm dầu Bơm dầu PLC CEN1
  1. Phù hợp cho nhiều loại máy tự động hóa