CKE bơm dầu bằng tay

◆Tính năng của máy bơm dầu bằng tay CKE:

  • Giá thành thấp, dùng cho nhiều máy khác nhau
  • Dễ dàng sử dụng.
  • Lưu lượng nhỏ và dễ dàng lắp đặt.
  • Được trang bị chống hồi ngược
  • Đầu ra bên trái hoặc phải hoặc cả 2 theo yêu cầu
Ứng dụng của máy bơm dầu bằng tay CKE
  1. Dùng cho máy không cần bơm mỡ tự động.
  2. Phù hợp cho nhiều loại máy công cụ và máy tự động

 

Thông tin cụ thể: Vui lòng liên hệ KPM Vina