Dịch vụ

Hệ thống bơm mỡ tự động cho máy cám viên-Auto Grease lubrication

Hệ thống bơm mỡ tự động cho máy cám viên-Auto Grease lubrication

KPM cung cấp dịch vụ nâng cấp Hệ thống bơm mỡ tự động cho máy cám viên-Auto Grease lubrication cho máy cám viên: CPM, Buhler, Myuang, Famsun, Andritz… Ưu điểm hệ thống: Chính xác, tiết kiệm, nâng cao tuổi thọ vòng bi. … Đọc Thêm

Hệ thống chỉnh trục tự động máy ép mảnh-Auto crumbler controller

Hệ thống chỉnh trục tự động máy ép mảnh-Auto crumbler controller

KPM cung cấp dịch vụ nâng cấp chỉnh trục tự động máy ép mảnh-Auto crumbler gap controller cho dây truyền máy cám viên: CPM, Buhler, Myuang, Famsun, Andritz… Ưu điểm hệ thống: Giúp người vận hành chỉnh trục nhanh chóng, chính xác.   … Đọc Thêm

Hệ thống giám sát tốc độ vỏ trục lăn- Roller speed measuring system

Hệ thống giám sát tốc độ vỏ trục lăn- Roller speed measuring system

KPM cung cấp dịch vụ nâng cấp Hệ thống giám sát tốc độ vỏ trục lăn- Roller speed measuring system cho máy cám viên: CPM, Buhler, Myuang, Famsun, Andritz... Ưu điểm hệ thống: Giúp người vận hành giám sát tốc độ Roller để tránh hiện tượng roller bị nghẹt gây hỏng vòng bị, mòn roller mòn khuôn.     … Đọc Thêm