Động cơ Rexroth

Bên cạnh việc cung cấp các động cơ và bơm chính hãng Calzoni, công ty KPM VINA chúng tôi xin giới thiệu động cơ và bơm chính hãng Bosch Rexroth, Hydromatik, Brueninghaus và Uchida bao gồm các dòng A2FO, A2FM, A2FE, A2FLM, A2FSL, A3V, A4FO, A4FM, AA4V, AA4VG, AA4VS, A4VSG, AA6VM, A6VE, AA7VO, A7VTO, A7VSL, A8V, AA10VSO, AA10VG, A10FM, A10VM, A10VE, AA11VLO, A11VO, A11VG, AA20V, A22V cũng như S.A.E. Sử dụng phụ tùng chính hãng Bosch Rexroth, Hydromatik, Brueninghaus và Uchida sẽ giúp máy móc và hệ thống của bạn sao lưu, giảm được thời gian và tổn thất.

tải xuống

 

 

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp những phụ tùng van Bosch Rexroth chính hãng như van an toàn, van điều khiển, van báo áp, van tỷ lệ, van phụ và nhiều hơn thế nữa cho các mô hình động cơ và máy bơm của Bosch Rexroth, Uchida, Hydromatik và Brueninghaus. Hãy liên hệ với công ty chúng tôi để biết thông tin chi tiết của sản phẩm.

 

valves