Dụng cụ trộn Hawiflex

Dụng cụ trộn Hawiflex:

Ưu điểm: Bền và nhẹ

Các linh kiện hay bị mòn:

  • Cánh trộn
  • Lưỡi trộn
  • Dụng cụ cạo

Haberman mixer tools 2 Haberman mixer tools 3 Haberman mixer tools 4 Haberman mixer tools 5 Haberman mixer tools 6 Haberman mixer tools