Keo ngăn cháy lan-firestop sealant

Keo ngăn cháy lan có 2 loại: Keo chống cháy lan thường và keo chống cháy trương nở

  • Keo chống cháy lan Hilti CP606. Sản xuất Đức, 310ml, tiêu chuẩn UL, FM. Chống cháy 4 giờ
  • Keo chống cháy lan trương nở Hilti FSONE. Sản xuất Đức, 310ml, tiêu chuẩn UL, FM. Chống cháy 4 giờ
  • Keo chống cháy lan Nullifire FS701. Sản xuất Anh Quốc, 310ml, tiêu chuẩn BS, ISO. Chống cháy 4 giờ
  • Keo chống cháy lan trương nở FS705. Sản xuất Anh Quốc, 310ml, tiêu chuẩn BS, ISO. Chống cháy 4 giờ

keo chống cháy sti-sealant