Máy đóng bao cám tự động

Máy đóng bao cám tự động dùng để đóng bao cám dạng viên/hạt. Trọng lượng 40kg, 50kg, 25kg/bao.

Công suất:

  • Bao 25kg: 15 bao/phút
  • Bao 40kg, 50kg: 12 bao/phút

Khách hàng đã sử dụng: C.P Việt Nam chi nhánh: Hải Dương, Xuân Mai, Bình Định, Đồng Nai….

Video giới thiệu máy đóng bao tự động đã cấp cho nhà máy cám C.P