Máy ép viên từ cỏ-dòng máy SZLHM

Máy ép viên SZLHM là sự sáng tạo độc đáo của Trung Quốc, trình độ tiên tiến trên thế giới, kèm theo cơ cấu cấp liệu cưỡng chế, liệu vào đồng đều đáng tin, sản lượng cao, tiêu hao năng lượng ít, thích hợp cho ép viên vật liệu nhẹ có tỉ trọng 0.3-0.6g/cm3.
Thông số kỹ thuật:
Type Model Power(Kw) Output (t/h)
SZLH400M 75 90 1-2
SZLH420M 90 2-2.5
SZLH508M 132 110 3-4
SZLH558M 160 5-6
SZLH678M 180 200 6-7
SZLH768M 200 220 7-8