Máy sấy khô kiểu lưu động – dòng máy SHGF

Tổng quan về sản phẩm:
Vận chuyển liệu bằng bảng gạt hai lớp, tập trung lưu hóa với dòng xuyên qua để sấy khô một thể, vật liệu ở trạng thái trôi nổi trong máy, đảm bảo vật liệu không bị biến dạng, có thể điều chỉnh thời gian sấy khô. Diện tích chiếm dụng nhỏ, áp dụng cho sấy khô vật liệu ép đùn. Nguồn nhiệt là tấm tản nhiệt hơi nước hai lớp.