Máy tổ hợp sấy khô ổn định – dòng máy SWGZ

Tổng quan về sản phẩm:
Máy tổ hợp sấy khô ổn định tập trung sấy khô thành một thể, đã đơn giản hóa công nghệ bố trí.
Có thể tiến thêm một bước độ làm chín cho hạt, hiệu quả kết dính tốt, chất lượng sản phẩm hạt tốt.
Kết cấu chặt chẽ, mức độ tự động hóa cao, thao tác sửa chữa thuận tiện.

Chủ yếu áp dụng để hạ thấp biên độ lớn sau khi chín và sấy khô thức ăn nuôi cá tôm, tức có thể nâng cao tính chịu nước của thức ăn chăn nuôi dạng hạt, còn hiểu rõ yêu cầu giảm nước đến mức độ lớn.

Thông số kỹ thuật:

post