Máy trộn cánh quạt đơn trục

Máy này là sản phẩm lý tưởng phối hợp cho các nhà máy sản xuất phân bón phức hợp và nhà máy thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là lựa chọn tốt nhất cho nhà máy sản xuất phân bón.
Thời gian trộn từ 0.5 – 3 phút, độ trộn đều Cv≤10%, có thể phối hợp với hệ thống thêm dung dịch.
Cửa xuất liệu áp dụng cửa mở dạng cánh cửa.