Máy trộn hiệu quả cao hai trục SSHJ

Thiết kế sáng tạo độc đáo của thiết bị giảm tốc đôi, bảo đảm truyền động ổn định, giảm thiểu tiêu hao công suất, có thể điều tốc chuyển động.
Cải tiến cơ cấu liên cần và trục mở cửa, bảo đảm khi mở cửa góc độ mở cửa lớn hơn 90o (liệu không rơi ở trên cửa), khi đóng cửa có thể khóa chặt chẽ.
Cải tiến hình thức kết cấu cửa xả liệu, tăng cường độ ăn khớp kín kẽ, tính kín tốt hơn không bị rơi liệu.
Hệ thống hồi gió được thiết kế đặc biệt, bảo đảm dòng khí ổn định trong quá trình liệu vào tất cả các phương hướng.
Hệ thống phun và thêm tiên tiến, có thể đồng thời thêm nhiều loại dung dịch, chất rắn… phun chính xác, kiểm soát dễ dàng.
Thông số kỹ thuật:
sshj