Sàng làm sạch di động

Tổng quan về sản phẩm:
Thiết kế kết cấu sàng làm sạch di động đơn giản, tiên tiến, hiệu quả, làm sạch tốt, sản lượng lớn, thể tích nhỏ, điều chỉnh thuận tiện, dễ sửa chữa, tiếng ồn ít, không ô nhiễm, là thiết bị làm sạch lý tưởng.
Thông số kỹ thuật:
vibra