Sàng phân cấp hình tròn SFJY

Tổng quan về sản phẩm:
Cơ cấu máy chặt chẽ, thiết kế mới mẻ.
Khung kín hoàn toàn, tính năng chống bụi tốt.
Vật liệu trượt và nhảy ở trên mặt sàng, thay đổi góc độ của búa nặng lên xuống, có thể tiến hành phân sàng với những vật liệu khác nhau, từ đó điều chỉnh sản lượng và hiệu suất phân sàng.
Lưới sàng áp dụng thiết bị kéo căng đặc biệt, dễ dàng căng, điều chỉnh đơn giản.
Đặc biệt thích hợp với phân sàng sau việc nghiền vụn thức ăn chăn nuôi thủy sản loại đặc biệt (Thức ăn cho tôm).