Sàng phân cấp loại xác suất – dòng máy SFJZ

Tổng quan về sản phẩm:
Sàng phân cấp loại xác suất áp dụng nguyên lý phân cấp xác suất, thông qua lỗ lưới sàng chọn lọc hợp lý và mặt sàng nghiêng, khiến hạt nhanh chóng lọt sàng.
Khả năng xử lý trên một diện tích đơn vị lớn, hiệu suất phân sàng cao, lỗ sàng không dễ dàng bị tắc.
Thể tích nhỏ, diện tích chiếm cứ nhỏ, tiện cho việc bảo dưỡng sửa chữa, lắp đặt đơn giản.
Phương thức chuyển động đặc biệt, tiết kiệm điện năng, rung ít, chuyển động ổn định.

 

Thông số kỹ thuật:

Type Model:SFJZ100*2M
Power:1.8
Vibrating frequency:1450
Amplitude:3.3
Sieving area:10081260
Output:4-15