Sơn chống cháy cho cáp điện FLAMMOTEC-A

Giới thiệu về Sơn chống cháy cho cáp điện FLAMMOTEC-A:

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A là sơn hấp thụ nhiệt, chống chịu thời tiết và chống cháy cho cáp điện. Chỉ cần phủ một lớp mỏng bằng chổi, con lăn hoặc phun.

Đặc tính sản phẩm Sơn chống cháy cho cáp điện FLAMMOTEC-A:

  • Màu trắng
  • Tỉ trọng: 1.34-1.48g/cm3
  • Trọng lượng: 15kg

Chứng chỉ sản phẩm:

– Được kiểm nghiệm chống cháy 60 phút, dày 0.5mm:  Type tests according to:
IEC 60332-3 cat. A/ IEC 60332-3-22 (60 Min.)

–  Được kiểm nghiệm chống cháy 60 phút, dày 0.5mm: GL-Certifcate
GL-Certif cate No. 13 798 99 HH (IEC 60 Min.)

– FM Approvals – Certif cate of Compliance
Approval Identif cation: 3037058

– ETA-14/0418
Fire behaviour class E in accordance with EN 13501-1

– UL classif ed
System No. C-AJ-0156, System No. C-AJ-1666, System No. C-AJ-4108, System No. F-A-
1149

sơn chống cháy

sơn chống cháy