Thiết bị cấp liệu nam châm – dòng máy SWLD

Tổng quan về sản phẩm:
1. Áp dụng vận chuyển biến tốc, có thể cung cấp phụ tải tốt nhất cố định cho máy nghiền bột, động cơ, nâng cao hiệu suất, sử dụng tiện lợi cho việc kiểm soát tự động phụ tải của máy nghiền bột.
2. Áp dụng đầu mềm nam châm vĩnh cửu mạnh mẽ, có thể tự động làm sạch liên tục những tạp sắt, giảm thiểu thời gian thay lưới sàng của máy nghiền bột và ngừng máy để làm sạch tạp sắt.
3. Áp dụng vận chuyển bằng băng tải, phối hợp với lá chắn ở vị trí liệu, có thể cung cấp độ rộng tối đa để cấp liệu đồng đều liên tục cho máy nghiền bột, nâng cao hiệu suất nghiền bột.
Thông số kỹ thuật:
swldb