Thiết bị điều chất thức ăn cho tôm dòng máy STZGx

Chuyên dùng cho sản xuất thức ăn cho tôm.

Thông số kỹ thuật:

Loại model:STZG36x

Công suất(KW):4

Năng suất(t/h):1-5

Model phù hợp:SZLH520x、600x Pellet mill