Thiết bị làm mát kiểu dao động – dòng máy SKLB

Áp dụng nguyên lý làm nguội ngược, hạt được làm nguội hoàn toàn, và đồng đều.
Cơ cấu điều liệu xoay tròn độc đáo, vật liệu được phân bố đồng đều hơn, làm nguội triệt để hơn.
Áp dụng cơ cấu xả liệu tấm lật kiểu dao động kiểm soát hệ thống làm nguội thủy lực, xả liệu đồng đều, trơn tru, tốc độ xả liệu có thể điều chỉnh.
Có thể thích hợp cho việc làm nguội các loại vật liệu dạng cục tròn, dạng viên, dạng mảnh, dạng hạt…, đặc biệt là thích hợp làm nguội vật liệu có thể tích lớn như liệu ép đùn, liệu phồng…
Thông số kỹ thuật:
 LB