Thiết bị làm mát kiểu mới (Chuyên dùng cho thức ăn chăn nuôi tôm)

Thông số kỹ thuật:

tôm11