Thiết bị làm mát SKLN

Tổng quan về sản phẩm:
Áp dụng nguyên lý làm nguội dạng ngược dòng, làm nguội hạt hoàn toàn, đều đặn.
Áp dụng cơ cấu xả liệu dạng van trượt độc đáo để xả liệu.
Cơ cấu xả liệu dạng van trượt chuyển động ổn định đáng tin cậy, liệu xả dễ dàng.
Nhiệt độ hạt sau khi được làm nguội không cao hơn +3-5 độ.
Thông số kỹ thuật:
sklnb