Thiết bị ổn định kiểu dao động – dòng máy SWDB

Tổng quan về sản phẩm:
Nhằm nâng cao chất lượng hạt mà đồng bộ thiết bị sau khi chín.
Thời gian ổn định dài, có thể tiến thêm một bước độ làm chín cho hạt, hiệu quả kết dính tốt, chất lượng sản phẩm càng tốt.
Có thể nâng cao rõ rệt tính ổn định trong nước của hạt, kéo dài thời gian ổn định trong nước của hạt.

Thích hợp cho sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản đặc chủng và thức ăn gia súc cao cấp.

Thông số kỹ thuật:

swdb