Thiết bị phân phối xoay tròn loại hút gió TFPXa

Tổng quan về sản phẩm:
Thiết bị phân phối xoay tròn dòng máy TFPXa là một loại thiết bị có thể tự động điều chỉnh vị, định vị đồng thời để cho dòng nguyên liệu tự chảy vào, là một loại thiết bị kiểm soát từ xa cấp liệu nhiều điểm từ một điểm, mở rộng cho nguồn liệu tiến vào kho và sản phẩm trong nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi vào kho phối liệu.

Thiết bị phân phối xoay tròn TFPXa có kết cấu chặt chẽ, định vị chính xác cao, tốc độ cấp và xả liệu cao, ổn định đáng tin cậy, đồng thời có thể tự động làm sạch bụi bám trong máy, có đặc điểm vị trí đặt trước, tự động hiển thị, mà thao tác sửa chữa lại tiện lợi, là thiết bị tự động hóa tốt nhất của máy phân phối thay thế vít tải xoắn, là thiết bị đồng bộ lý tưởng nhất trong ngành thức ăn chăn nuôi và tạo bột.
Thông số kỹ thuật:
Xa