Van 3 cửa khi nén – dòng máy TBDQ

Thông số kỹ thuật:

 

tbdqb