Van khí nén chữ T – dòng máy TBDQy

TBDQy Series Pneumatic Three-way Valve