KSB bơm dầu timer

◆Tính năng của máy bơm dầu Bơm dầu timer KSB

Được điều khiển bằng đặt thời gian timer, điều khiển thời gian bơm, thơì gian giữa 2 nhịp bơm
Có model KSB-30(600cc), KSB-35(1000cc), KSB-40(800cc) và KSB-50(2000cc)
Có đồng hồ áp suất
Chức năng tương tự như loại KSC nhưng đây là loại điều khiển bằng timer
◆Ứng dụng của máy bơm dầu Bơm dầu timer KSB
Phù hợp cho nhiều loại máy tự động hóa, máy chuyên dụng